|◄ شعر فارسی

در این بخش از وبگاه جلال ملکشا مجموعه‌ای از شعرهای به زبان فارسی استاد جلال ملکشا که تاریخ سرایش عمده‌ی این آثار مربوط به قبل از انقلاب ایران است و در قالب کتاب “آوازهای فضل اضطراب” بصورت زیرزمینی منتشر گردیده در اختیار مخاطبان وبسایت جلال ملکشا قرار گرفته است.

– جاذبه –

18/09/2021/by jalal malaksha

– درد… –

20/10/2021/by jalal malaksha

– راه نیروانا –

20/10/2021/by jalal malaksha

– ناخلف –

20/10/2021/by jalal malaksha

– عقاب –

20/10/2021/by jalal malaksha

– راز و رمز عشق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– رباعی –

20/10/2021/by jalal malaksha

– خبر –

20/10/2021/by jalal malaksha

– غزل درد –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شک –

20/10/2021/by jalal malaksha

– دوستت دارم –

20/10/2021/by jalal malaksha

– عاشقانه –

20/10/2021/by jalal malaksha

– با موج‌ها –

20/10/2021/by jalal malaksha

– حكایت –

20/10/2021/by jalal malaksha

– پادگان فصل –

20/10/2021/by jalal malaksha

– تبعید –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شهر بی‌شناسنامه را دیدم –

20/10/2021/by jalal malaksha

– بذر طوفان –

20/10/2021/by jalal malaksha

– نسیم دشت –

20/10/2021/by jalal malaksha

– انقلاب –

20/10/2021/by jalal malaksha

– حسرت –

20/10/2021/by jalal malaksha

– فصل لجن –

20/10/2021/by jalal malaksha

– از زمین تا ستاره –

20/10/2021/by jalal malaksha

– فصل خنجر –

20/10/2021/by jalal malaksha

– قبله –

20/10/2021/by jalal malaksha

– آواز عشق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– منطق عشق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شبدیز من كجاست؟ –

20/10/2021/by jalal malaksha

– تخت جمشید –

20/10/2021/by jalal malaksha

– مرثیه برای… –

20/10/2021/by jalal malaksha

– معراج –

20/10/2021/by jalal malaksha

– جوانی –

20/10/2021/by jalal malaksha

– نقطه‌ی عطف –

20/10/2021/by jalal malaksha

– حریق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– كالای نور –

20/10/2021/by jalal malaksha

– سخاوت خون –

20/10/2021/by jalal malaksha

– مفهوم زندگی –

20/10/2021/by jalal malaksha

– زبان عشق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– خنجر و خون و حماسه –

20/10/2021/by jalal malaksha

– آی عشق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– فصل دیگر –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شب‌تاب –

20/10/2021/by jalal malaksha

– ای آزادی –

20/10/2021/by jalal malaksha

– صدای عشق –

20/10/2021/by jalal malaksha

– پرنده –

20/10/2021/by jalal malaksha

– پشت این گریوه –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شب زخم –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شعر دیگر… –

20/10/2021/by jalal malaksha

– بیعت –

20/10/2021/by jalal malaksha

– با تو سخن می‌گویم! –

20/10/2021/by jalal malaksha

– در تولد كاوه –

20/10/2021/by jalal malaksha

– فصل ملعون –

20/10/2021/by jalal malaksha

– آب‌های توهم –

20/10/2021/by jalal malaksha

– تبعید –

20/10/2021/by jalal malaksha

– فصل خنجر –

20/10/2021/by jalal malaksha

– پراكنده می‌شوم –

20/10/2021/by jalal malaksha

– شهیدان –

20/10/2021/by jalal malaksha

– پا در ركابِ درد –

20/10/2021/by jalal malaksha

– دو طرح –

20/10/2021/by jalal malaksha

– بمب –

20/10/2021/by jalal malaksha

– هشدار –

20/10/2021/by jalal malaksha

– تنهایی –

20/10/2021/by jalal malaksha

– سوگند –

20/10/2021/by jalal malaksha

– تا انجماد –

20/10/2021/by jalal malaksha

– تنهایی –

20/10/2021/by jalal malaksha

– قلبم، سنگرِ یاغیان –

20/10/2021/by jalal malaksha

– انکار –

20/10/2021/by jalal malaksha

– راهِ ناهموار –

20/10/2021/by jalal malaksha

– و مفهومِ مجرد –

21/10/2021/by jalal malaksha

– خاطره‌های… –

21/10/2021/by jalal malaksha

– ستاره وامدارِ توست! –

21/10/2021/by jalal malaksha

– نیاز –

21/10/2021/by jalal malaksha

– اندوه 1 –

21/10/2021/by jalal malaksha

– اندوه 2 –

21/10/2021/by jalal malaksha

– غزل بی‌نام –

21/10/2021/by jalal malaksha

– تقدیر عشق –

21/10/2021/by jalal malaksha

– نقطه‌ی پایان –

21/10/2021/by jalal malaksha

– میان‌بُر… –

21/10/2021/by jalal malaksha

– پیمان –

21/10/2021/by jalal malaksha

– كشاكش –

21/10/2021/by jalal malaksha

– بی استدلال دوستت دارم –

21/10/2021/by jalal malaksha

– توطئه –

21/10/2021/by jalal malaksha

– مرز –

21/10/2021/by jalal malaksha

– سالِ عقرب –

21/10/2021/by jalal malaksha

– تاوان –

21/10/2021/by jalal malaksha

– غریبه –

21/10/2021/by jalal malaksha

– آواز حسرت –

21/10/2021/by jalal malaksha

– مردم شعر می‌خوانند –

21/10/2021/by jalal malaksha

– یك اتفاق، در شُرُفِ تكوین است –

21/10/2021/by jalal malaksha

– …و زندگی چه تنهاست –

21/10/2021/by jalal malaksha

– تقدیر ناگزیر –

21/10/2021/by jalal malaksha

– تنافر نیست –

21/10/2021/by jalal malaksha

– به رسالت ما ایمان بیاورید –

21/10/2021/by jalal malaksha

– عاشقانه… –

21/10/2021/by jalal malaksha

– مرگ دقیانوس –

21/10/2021/by jalal malaksha

– مرد دریادل –

21/10/2021/by jalal malaksha