جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– خبر –

خبر

 

 

خبر از من نداری تا بدانی درد یعنی چه؟

نمی‌دانی پیامدهای آه سرد یعنی چه؟

اسیر یأس و نومیدی نگشتی تا بدانی كه…

چو بو تیمار تنها گریه‌ی یك مرد یعنی چه؟

هزاران زخم در میدان رزم زندگی خوردم

نمی‌دانی شكست مرد در آورد یعنی چه؟

به زندان جفا افتاده‌ام، جانا چه می‌دانی

اسیر دشمنان سفله‌ی نامرد یعنی چه؟

گسستی رشته‌ی پیوند و رفتی و ندانستی

كه كوچ بلبل و اندوه باغ زرد یعنی چه؟

دل تنگ ملكشاهی به رمز عشق می‌گوید

حدیثِ عشقِ مجنونِ بیابانگرد یعنی چه؟

 

سنندج

7/1365 – September, 1986

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha