جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– میان‌بُر… –

میان‌بُر…

 

 

…‌تا منزل، راه دوری‌ست!

در پاییز،

مسافرت، كسالت‌آور است

بهار، حسرتی سبز بود

و تابستان در زندان گذشت…

اگر شنیدی،

میان‌بُر زده‌ام، تعجب نكن

حوصله‌ی ‌اخم طبیعت و

برف و یخبندان را ندارم…

باور كن،

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد…

 

3/4/1378 – June 24, 1999

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha