جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– فصل دیگر –

فصل دیگر

 

 

زخمِ شریفِ عشق

دل را تطهیر می‌كند

 

وقتی‌كه یار

آن‌سوی خنجر است

باید گذشت از لبه‌ی تیز حادثه

عریان

كه عشق‌های آسان

نه در خور عشق‌آزمایان است

 

وقتی‌كه یار

آن‌سوی پگاهان است

باید گذشت

از میادین سُرخِ فاجعه

تا معراجِ بلند روح

كه مرگِ عاشقان

خود زندگی‌ست

رویش فصلی دیگر

فصلی كه آب و آتش را

به هم گره خواهد زد!

 

باری،

اگر زمانه

خنجر به‌ روی عاشق كشیده ‌است

باید به‌ اِنهدامِ زمانه بَرخاست!

 

6/8/1356 – October 27, 1977

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha