جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– آواز عشق –

آواز عشق

 

 

آنك نهیب طوفان،

و سیلی درشت موج

بر گیجگاه ساحل

در فصل دراز مه!

 

دریادلان، عاشق

زمام تهور، بر پوزه‌ی سمند موج بسته‌اند!

و مرگ دیوار كوتاهی‌ست

كه گام بلند عشق را

متوقف نمی‌كند!

راه دراز عشق،

همه گل‌میخ و دشنه ‌است!

 

فانوس‌های انتظار

میان اشك و بدرقه

در باد و غلظت مه، چرخانند

از بطن مهیب دریا

صدای ترنم می‌آید

آواز گرم عاشقان

رساتر از نعره طوفان است!

دریادلان، عاشق

در موج‌كوب حادثه

با تغزل و حماسه می‌روند

بگذار، هر قدم،

مرگی، به دهشت و هراس

سر از میانه‌ی خون برآورد.

آواز سرخ عشق

رساتر از غریو مرگ است!

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha