جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– فصل خنجر –

فصل خنجر

 

 

در آشیان زخم

خیالِ پرواز

دشنه‌ای‌ست بر مدار سرخ حنجره!

مگر عبور گرم عشق

در خزان رگان فسرده، مدد كند!

 

بر ساحلی كه ‌امیزه‌ی تلخاب و صخره ‌است

افتاده قلب من

چون ماهی محتضر،

و ناگزیر، به دام مرگ!

مگر عبور موجی

از سخاوت عمیق دریا مدد كند

ورنه هجوم زخم

در فصل خنجر،

امان نمی‌دهد.

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha