جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– پیمان –

پیمان

 

 

در كجا بیتوته باید كرد؟

در شبی این‌گونه هول‌انگیز…؟

كز زمین می‌روید عقرب،

نیز می‌بارد سنگ و مار از آسمان

یكریز!

ما نه روئین تن

نه با خود جوشنی داریم

نه سلاحی، جز قلم در دست

ژنده و ژولیده، عریانیم…

عهد ما با نور

كرده ما را رهسپاران طریقی

گام تا گامش به خونِ عابرانِ پیش از این، خونین!

واهمه بسیار و

مرگ اَندر فراروی است

لیك ما از كشته‌گانِ عهد و پیمانیم!

 

14/10/1377 – January 4, 1999

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha