جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– رباعی –

رباعی

 

 

قلب من با تو تبانی کرده‌است

عهد و پیمان نهانی کرده‌است

این‌که تن افتاده در میدان عشق

قلب خائن دیده‌بانی کرده‌است!

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha