جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– تا انجماد –

تا انجماد

 

 

شتاب كن نارنین!

شتاب كن،

زان پیشتر

كه دشنه‌ی روزگار

مجالِ پرواز

از پرنده بگیرد

به دامی‌كه خود تنیده‌ای

از عشق و انتظار!

 

شتاب كن نازنین

آنك، مرگ

زیباترین مفهوم است

در كلام عشق.

اما می‌خواهم

واپسین تَپِشِ بی‌قرارِ دلم

در زُلالِ چشم‌هایِ تو فروچكد

و دردِ احتضارم

در بستری باشد

كه تواَم به تیمار نشسته باشی.

تا مرگ

با آتشِ لبانِ تو

به ‌انجمادِ خونم بَرخیزَد!

شتاب كن نازنین

شتاب كن!

 

14/3/1367 – June 4, 1988

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha