جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– بذر طوفان –

بذر طوفان

 

 

تا كه تنهایم، زبونم من

لیك –

هنگامی‌كه قلب من،

مثل جوباری –

– به دریای دلِ طغیانی و پُر جوشتان پیوست

آ‌ن‌ زمان من

بذر طوفانم!

 

24/6/1356 – September 14, 1977

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha