جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– پادگان فصل –

پادگان فصل

 

 

گفتند: بخواب،

ساعت خاموشی است!

هنوز در زاویه دل من

نوری هست

كه چشمانم را به بیداری تشویق می‌كند

هنوز صدای یك آشنای قدیمی

واژه‌ی ‌امید را

مثل ضربان ممتد قلبم

به تپش وا می‌دارد.

 

آنك خروسی‌ست

بر شاخه‌ای از درخت شب

در سكوتی گلگون، عزم آوازی دارد!

 

گفتند: بخواب،

ساعت خاموشی‌ست

اما، من بیدارم

تا مته بر ضخامت شب بگذارم!

 

7/1352 – September, 1973

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha