جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– نقطه‌ی پایان –

نقطه‌ی پایان

 

 

تفنگی گرسنه

در خیابان خلوت حادثه

به پنجره‌ی ‌اتاقِ من می‌نگرد

در سكوتی،

كه زندگی من است،

آواز یك تفنگ

زیباترین سرود

وقتی‌كه می‌نشاند

بر یك حكایتِ بلند

نقطه‌ی پایان!

سلام،

ای شقاوتِ مهربان!

 

24/4/1374 – July 15, 1995

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha