جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– بی استدلال دوستت دارم –

بی استدلال دوستت دارم

 

 

نامت را از آتش آموختم

و لطافت روحت را

از آب!

سرشارتر زلال!

در منطقِ كدام فلسفه

آتش و آب به‌هم آمیخته‌اند؟!

 

وقتی‌كه گل

شكوفه می‌زند

چهره‌ات به ‌آتش می‌ماند

و جانت را

عبور نرم آب،

در ترنم است.

 

نه ‌از فلسفه كلامی ‌می‌دانم

و نه منطق

می‌گنجد در كلام من!

‌بی‌استدلال دوستت دارم

و با جرأت یاغی عشق

به آتش و آب می‌زنم.

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha