بابەتەکان

جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– خەم –

خەم 1

 

 

ھەور، ئاوھەڵدێری خەمە

بە لاسامە، دێتە خوارێ

دڵی منیش، ڕووبارێکە

پڕ لە وردە ماسیی ئەوین

چی ئاوھەڵدێری دنیایە

بە خۆڕژم تێی ئەبارێ

 

٥/٣/١٣٧١ – May 26, 1992

١- وەرگێڕانی شیعری «ابرھای ھمە عالم در دلم می‌گریند» شاعری فارس «ئەخەوان سالیس»ە.

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha