نوشته‌ها

جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– مفهوم زندگی –

مفهوم زندگی

 

 

آغاز ما از ژرف‌ترین نقطه‌ی مرداب شكل گرفته ‌است

و در زهدانِ مادر

زهرِ بیهودگی را

به رگِ اندیشه‌ی ما تزریق كرده‌اند

 

وقتی‌كه قطره‌ای زلال

از چشمه‌های روشن وقوف

بر روح تشنه‌ی ما چكید

انگار مرداب را

زبان سُرخ گشودیم

بر آب‌های تیره‌ی هراس و مرگ

با زورَقِ شناور تهور

دریای عظیم پُر تلاطم زندگی را

قطره قطره شناختیم

و انهدام مرداب را

پای به راه حادثه نهادیم

زندگی رنگ شگرفی داشت

 

آری! زندگی رنگ شگرفی دارد

مفهوم زندگی

جریان سریع رودخانه‌ای‌ست

كه هیچ چالاب حقیری مهارش نمی‌كند

و انسان قافله‌سالارِ كاروانِ تاریخ است

كه در هیچ نقطه‌ای دو بار

پای بر زمینی نخواهد كوبید

 

در سرزمینی تلخ

كه‌ انسان ایمن نیست

و رویش زندگی

در عفونت مرداب عقیم می‌ماند

نباید ایستاد

به كوچ نمی‌اندیشم

باری

اندیشه‌ی من سفری در خویش است

باید،

مرداب را خشكانید

 

3/3/1357 – May 24, 1978

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha