نوشته‌ها

جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– منطق عشق –

منطق عشق

 

 

نامَت را از آتش آموختم

و از آب،

لطافتِ روحَت را،

سَرشارتَر زُلال،

در منطق كدام فلسفه،

آتش و آب، به ‌هم آمیخته‌اند؟!

وقتی‌كه گل شكوفه می‌كند

چهره‌ات به‌ آتش می‌ماند

و جانت را

عبور نرم آب

در ترنم است!

نه ‌از فلسفه كلامی ‌می‌دانم

و نه منطق

می‌گنجد در كلام من

بی‌استدلال دوستت دارم

و با جرأت یاغی عشق

به آتش و آب می‌زنم!

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha