نوشته‌ها

جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– راه نیروانا –

راه نیروانا

 

 

سیاره‌ی بی‌قاعده‌ی زمین

دیری‌ست نه بر مدار خویش

در امتداد رأس‌السرطان جاری‌ست!

به فضای بی‌جاذبه،

پرتاب شده است

و دیگر قانون گریز از مركز

ذره‌ای اعتبار ندارد.

 

30/7/1373 – October 22, 1994

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha