|► dîmane

Em li ser malpera Celal Malekşayê hewl didin hemî dîmane û hevpeyvînên mamoste Celalê Melekşayê re kom bikin û bidin ber destê xwendevanên malpera mamoste Celalê Melekşayê

Hema Têm! Helbestan Çîrok Pirtûkan Nivîstok Dîmane