|► têkilî bi malpera Celalê Melekşayê re

Xwendevan dikarin bi riya êmeyla- info@jalalmalaksha.com nameyê bi malpera Celalê Melekşayê re bişînin an bi forma şîroveya we an jî bi rêya malperên civakî bi Celalê Melekşayê re têkilî bikin. Her nêrîn û pirsên ku divê bêne bersivandin dê wer bersivandin. Em ê nêrîn ên we bibînin û dûv re ew ê di beşa taybetî ya nêrînên we de li ser malpera fermî ya Celalê Melekşayê werin weşandin.

|► Forma nêrînê we

1 + 0 = ?